Dil Seçiniz  

  HABERLER
ELMA,KİRAZ,SEFTALI,KAYISI İÇİN
TOMASET (Biosutimilant)-Meyve Tutturucu
BÖLGE BAYİLİKLERİ VERİLECEK....

  Tel: 0242 321 2 400
Hemen ara bilgi al!

BENTONİTLİ KÜKÜRT (granül)

 

PANTHER-90 (granül kükürt)
PANTHER-90 (granül kükürt)
 

PANTHER-90 (granül kükürt)


(Degredable) İndirgenmiş Granül, % 100 suda eriyebilen kükürt.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :%W/W
Kükürt (S) : % 90
Bentonite: %10

ÖZELLİKLERİ:
PANTHER-90 üretim teknolojisinde, partiküllerin bünyesine su alımında şişmesini sağlayan özel maddeler kullanılmıştır. Bu özelliği toprakta hızla parçalanıp SO4 formuna dönüşmesini sağlayan önemli bir etmendir.

Toprağa kullanıldığında, parçalanması ve erimesi için yoğun mikroorganizma faaliyetine gerek yoktur.

PANTHER-90 indirgenmiş (Degredable) kükürt olması sebebiyle toprağa atıldığında SO4 (Sülfat) formuna hızla (4-6) hafta içerisinde dönüşürek toprak Ph ’sının düşmesini sağlar.

PANTHER-90;topraktaki etkisini şematize edecek olursak: Kükürt (S) KükürdioksitSO2 Kükürt trioksit SO3+H2O Sülfirik asit H2SO4 Sülfat SO4-H2

DOZU :
Topraktan: 25 kg/da

Ambalaj Şekli : 25 kg

 

Lentil forma getirilmiş bir toz kükürt değildir. PANTHER-90 yüksek oranda KÜKÜRT içeren bir gübredir. Çok hızlı bir şekilde toprakta soluble hale geçer. Bununana nedeni oksidasyon sonucu çözünmesidir. Bunu şematize edersek;


PANTHER-90

Lentil formunda özel bir kükürt ürünüdür. Hızlı bir etkiye sahiptir.

PANTHER-90 ÇEVREYE SAYGILIDIR
PANTHER-90 ;parçacıkları yağmur ve sulama ile çok daha etkin hale geçer. Çoraklaşmış alanların ıslahında kullanılır. Ülkemizde toprak pH ’lannın ve tuzlanmanın hızla arttığını görmekteyiz. Bu da üretimi direkt olumsuz etkilemektedir. 1 kg. sülfür, 3 kg.lık sülfürik asit sağlamaktadır.

PANTHER-90 toprakta 4 ana etki sağlamaktadır.

1. Toprakta pH derecesini düşürmede,

2. Bitkilerin büyümesinde zararlı olan alkali tuzları nötralize etmede,

3. Toprağın ana yapısını iyileştirerek sodyum tuzlarının suyla arınmasını sağlamda,

4. Toprakta bulunan minerallerin yapısındaki alkali tuzları çözmede

UYGULAMA ZAMANLARI
Sulak bölgelerde yılın her mevsimi uygulanır.
Kurak bölgelerde yağış dönemlerinden hemen önce uygulanmalıdır.
Çok derine uygulanmamalıdır.

Çünkü;
Sülfürik asit formuna geçmesi için havadaki oksijene ihtiyacı olacaktır. Toprağın pH ’ıni düşürmede gerekli miktar ve süreleri aşağıdaki tablodaki gibidir:

pH derecesi Uygulama İstenilen Ph Derecesi Süre
8,5

150 kg/da

7,5-7,7 4 hafta
8

150 kg/da

7,3-7,5
4 hafta
7

150 kg/da

6,6
4 hafta
8,5

50 kg/da

8.1 4-5 hafta

25 kg/da

8,3
4-5 hafta

GENEL KULLANIM DOZLARI
Meyvecilik (elma,armut, şeftali,erik) 25-50 kg/da
Sebzecilik (domates, biber, patlıcan vb.) 20-35 kg/da
Bağlarda 20-40 kg/da
Şekerpancarı 15-20 kg/da
Muz 30-40 kg/da
Çilek, kavun, karpuz 25-40 kg/da
Islah amacıyla yapılan uygulamalarda 80-150 kg/da

pH bir solüsyonun asidik mi alkali mi olduğunu gösteren bir değerdir. Hidrojen iyonlarının konsantrasyonunun solüsyon içinde karşılıklı logaritmik değişimidir.
1-6,9 arası PH
7,1-14 arası ph
Acid ’i
Alkali ’yi ifade eder

pH reaksiyonu bir toprağın uygun olup olmadığını gösteren en önemli değerdir. Çünkü bitki gelişiminde önemli olan birçok biyolojik oluşumu toprağın kimyası belirler. Güçlü asit ve güçfü alkali değerleri burada ürünün ya çok zor alınacağını ya da imkânsız olacağını gösterir.
Etkili H+ iyonları konsantrasyonu veya pH topraktaki değişebilir iyonlann fonksiyonlarının uygun olup olmadığını gösterir.
Şemada KÜKÜRT uygulamasından sonra yoğun H+ iyonları ortamda bulunmakta ve SO4 iyonları da bağlam işlemini gerçekleştirmektedir.
PANTHER-90, seralarda naylonlara zarar vermez. Sülfata dönüşüm hızı 250 kat daha fazladır (toz kükürte oranla)
TOZ KÜKÜRT ’ün yarı Ömrü 4 yıldır. Yani 100 kg uygulanan KÜKÜRTÜN 50 kg. ’ı 4 yıl içinde çözünrnektedir. Toprak bakterilerinin de bulunması zorunludur. Serada SO2 safhasından SO3 safhasına uzun süre geçemeyen TOZ KÜKÜRT gaz formunda kaldığından oluşan SO2 gazları naylonlara zarar vermektedir.
PANTHER-90; ilk uygulamadan sonra ilk hafta içinde toprakta çözünmeye başlar ve hızla SO2-SO3-SO4 formlarına dönüşerek asıl görevi olan pH düşürme ve topraktaki atıl duran makro ve mikro elementleri yarayışlı hale getirme işlevini 3-4 haftada tamamlar. Uygulama dozu; toprak pH ’ını ne kadar sürede nereye kadar düşürme sorusunun cevabıdır. Genellikle 15 kg-50 kg arası geniş bir aralığın dozudur.
PANTHER-90 ’in üretim teknolojisi ile toz kükürtün üretim teknolojisi tamamen farklıdır.

BRIMSTONE-90 (granül kükürt)
BRIMSTONE-90 (granül kükürt)
 

BRIMSTONE-90 (granül kükürt)


(Degredable) İndirgenmiş Granül, % 100 suda eriyebilen kükürt.

GARANTİ EDİLEN İÇERİK :%W/W
Kükürt (S) : % 90
Bentonite: %10

ÖZELLİKLERİ:
BRIMSTONE-90; üretim teknolojisinde, partiküllerin bünyesine su alımında şişmesini sağlayan özel maddeler kullanılmıştır. Bu özelliği toprakta hızla parçalanıp SO4 formuna dönüşmesini sağlayan önemli bir etmendir.

Toprağa kullanıldığında, parçalanması ve erimesi için yoğun mikroorganizma faaliyetine gerek yoktur.

BRIMSTONE-90; indirgenmiş (Degredable) kükürt olması sebebiyle toprağa atıldığında SO4 (Sülfat) formuna hızla (4-6) hatfa içerisinde dönüşürek toprak Ph ’sının düşmesini sağlar.

BRIMSTONE-90; topraktaki etkisini şematize edecek olursak: Kükürt (S) KükürdioksitSO2 Kükürk trioksit SO3+H2O Sülfirik asit H2SO4 Sülfat SO4-H2

DOZU :
Topraktan: 25 kg/da

Ambalaj Şekli :  25 kg

Lentil forma getirilmiş bir toz kükürt değildir. BRIMSTONE-90 yüksek oranda KÜKÜRT içeren bir gübredir. Çok hızlı bir şekilde toprakta soluble hale geçer. Bununana nedeni oksidasyon sonucu çözünmesidir. Bunu şematize edersek 

BRIMSTONE-90
Lentil formunda özel bir kükürt ürünüdür. Hızlı bir etkiye sahiptir.

BRIMSTONE-90 ; ÇEVREYE SAYGILIDIR
BRIMSTONE-90 parçacıkları yağmur ve sulama ile çok daha etkin hale geçer. Çoraklaşmış alanların ıslahında kullanılır. Ülkemizde toprak pH ’lannın ve tuzlanmanın hızla arttığını görmekteyiz. Bu da üretimi direkt olumsuz etkilemektedir. 1 kg. sülfür, 3 kg.lık sülfürik asit sağlamaktadır.

BRIMSTONE-90; Toprakta 4 ana etki sağlamaktadır.

1. Toprakta pH derecesini düşürmede,

2. Bitkilerin büyümesinde zararlı olan alkali tuzları nötralize etmede,

3. Toprağın ana yapısını iyileştirerek sodyum tuzlarının suyla arınmasını sağlamda,

4. Toprakta bulunan minerallerin yapısındaki alkali tuzları çözmedeUYGULAMA ZAMANLARI
Sulak bölgelerde yılın her mevsimi uygulanır.
Kurak bölgelerde yağış dönemlerinden hemen önce uygulanmalıdır.
Çok derine uygulanmamalıdır.

Çünkü;
Sülfürik asit formuna geçmesi için havadaki oksijene ihtiyacı olacaktır. Toprağın pH ’ıni düşürmede gerekli miktar ve süreleri aşağıdaki tablodaki gibidir:
pH derecesi Uygulama İstenilen Ph Derecesi Süre
8,5

150 kg/da

7,5-7,7 4 hafta
8

150 kg/da

7,3-7,5
4 hafta
7

150 kg/da

6,6
4 hafta
8,5

50 kg/da

8.1 4-5 hafta
 

25 kg/da

8,3
4-5 hafta

GENEL KULLANIM DOZLARI
Meyvecilik (elma,armut, şeftali,erik) 25-50 kg/da
Sebzecilik (domates, biber, patlıcan vb.) 20-35 kg/da
Bağlarda 20-40 kg/da
Şekerpancarı 15-20 kg/da
Muz 30-40 kg/da
Çilek, kavun, karpuz 25-40 kg/da
Islah amacıyla yapılan uygulamalarda 80-150 kg/da

pH bir solüsyonun asidik mi alkali mi olduğunu gösteren bir değerdir. Hidrojen iyonlarının konsantrasyonunun solüsyon içinde karşılıklı logaritmik değişimidir.
1-6,9 arası PH
7,1-14 arası ph
Acid ’i
Alkali ’yi ifade eder

pH reaksiyonu bir toprağın uygun olup olmadığını gösteren en önemli değerdir. Çünkü bitki gelişiminde önemli olan birçok biyolojik oluşumu toprağın kimyası belirler. Güçlü asit ve güçfü alkali değerleri burada ürünün ya çok zor alınacağını ya da imkânsız olacağını gösterir.

Etkili H+ iyonları konsantrasyonu veya pH topraktaki değişebilir iyonlann fonksiyonlarının uygun olup olmadığını gösterir.

Şemada KÜKÜRT uygulamasından sonra yoğun H+ iyonları ortamda bulunmakta ve SO4 iyonları da bağlam işlemini gerçekleştirmektedir.

BRIMSTONE-90; seralarda naylonlara zarar vermez. Sülfata dönüşüm hızı 250 kat daha fazladır (toz kükürte oranla)

TOZ KÜKÜRT ’ün yarı Ömrü 4 yıldır. Yani 100 kg uygulanan KÜKÜRTÜN 50 kg.’ı 4 yıl içinde çözünrnektedir. Toprak bakterilerinin de bulunması zorunludur. Serada SO2 safhasından SO3 safhasına uzun süre geçemeyen TOZ KÜKÜRT gaz formunda kaldığından oluşan SO2 gazları naylonlara zarar vermektedir.

BRIMSTONE-90 ; ilk uygulamadan sonra ilk hafta içinde toprakta çözünmeye başlar ve hızla SO2-SO3-SO4 formlarına dönüşerek asıl görevi olan pH düşürme ve topraktaki atıl duran makro ve mikro elementleri yarayışlı hale getirme işlevini 3-4 haftada tamamlar. Uygulama dozu; toprak pH ’ını ne kadar sürede nereye kadar düşürme sorusunun cevabıdır. Genellikle 15 kg-50 kg arası geniş bir aralığın dozudur.

BRIMSTONE-90 ’in üretim teknolojisi ile TOZ KÖKÜRTÜN üretim teknolojisi tamamen farklıdır.
Toplam Kayıt : 2
 
  dorenet kişisel sayfa